Zenebölcsi

2014. május 30. 11:00

A Zenebölcsi egy dalos, mondókás, játékos foglalkozás!

A gyermekdalok éneklése közben fejlődik a gyermek hallása, éneklési készsége, ritmusérzéke. A játékos kiszámolók, höcögtetők, mutogatós mondókák, ölbeli lovagoltatók, ujj-, kéz- és arcjátékok, táncoltatók, stb. pedig a gyermek megfigyelőkészségét, emlékezetét és figyelmét fejlesztik. 

A Zenebölcsi fejleszti a memóriát, a szókincset, a társas kontaktust, a csoportszellem élményét adja, levezeti a feszültséget, jókedvre deríti a gyermeket.

A gyerekek néhány Zenebölcsis foglalkozás után barátságossá, nyitottá, kezdeményezővéaz egyszerű ritmushangszereket használni tudó kisgyerekekké válnakés mindezt játékosan, észrevétlenül, direkt tanítás vagy bármiféle kényszer nélkül érhetjük el náluk.